– ဖြူးမြို့နယ်ကညောင်ပင်သာနယ်မြေရဲစခန်းကို သိမ်းပိုက်။
– စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေ အရှေ့တီမောသမ္မတကို ဆန္ဒပြ။
#dvbtvnews #dvbdigital #myanmar

DVB Digital 9am News Update. 14/12/2023
Subscribe Youtube Channel for instant updates!
Subscribe to DVB Youtube – https://www.youtube.com/@DVBTVnews
Follow DVB on Threads – https://www.threads.net/@dvbtvnews
Follow DVB on Telegram – https://t.me/dvbtvnews
Follow DVB on Facebook – https://fb.com/dvbtvnews
Follow DVB on Twitter – https://twitter.com/dvbburmese
Follow DVB on Instagram – https://www.instagram.com/dvbtvnews
Follow DVB on TikTok – https://www.tiktok.com/@dvb.burmese
Read More DVB News – https://www.dvb.no
DVB English – https://english.dvb.no

About DVB
The DVB (Democratic Voice of Burma) is a non-profit Burmese media organization committed to independent and responsible journalism. The DVB Foundation is registered in Oslo, Norway since 1992.
DVB TV – 14 12 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *