🏆 វាដល់ពេលវេលាសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃទី៦ នៃការប្រកួតដណ្តើមពានរង្វាន់ជើងឯកពិភពលោក M5 វគ្គប្រកួតជម្រុះហើយ!

🏆 ក្រុមទាំងបួនដែលនៅសល់ខិតជិតដល់ការបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេហើយ ប៉ុន្តែ ២ក្រុមក្នុងចំណោមពួកគេ នឹងត្រូវនិយាយលាមកកាន់ពួកយើង។

🏆 តើក្រុមណានឹងអាចឈានជើងទៅដល់វគ្គ ផ្តាច់ព្រ័ត្រ? តើក្រុមណានឹងត្រូវត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ?

🔗សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកយើង៖
📌Instagram៖ http://www.instagram.com/mlbbesports_official
📌Facebook៖ https://www.facebook.com/MLBBEsportsOfficial/
📌 YouTube៖ http://www.youtube.com/@MLBBeSports
📌 TikTok៖ http://www.tiktok.com/@mlbbesports_official
📌 BStation៖ https://www.bilibili.tv/id/space/2123219467

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *