เขื่อนไซยะบุรีเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำขนาดใหญ่สุดในอาเซียน และเป็นของคนไทยในกลุ่ม “ช.การช่าง” ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ใช้เงินลงทุน 135,000 ล้านบาท รัฐบาลลาวถือหุ้น 20% พร้อมค่าสัมปทานให้ลาวเป็นรายปีด้วยตัวเลขไม่สูงนัก…

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.dailynews.co.th/articles/2506404/
https://www.thansettakij.com/economy/468413

#ลาว #ไทย #วิกฤต #ล้มละลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *