തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പൊലീസ് സംഘം പിൻവാങ്ങി, പൊലീസ് ഡിസിസി ഓഫീൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓഫീസിൽ ഉള്ളപ്പോൾ, രണ്ട് പ്രവർത്തകർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
Congress Protest | Youth Congress Protest | Kerala Police | Thiruvananthapuram
#Congress #CongressProtest #YouthCongress #Protest #KeralaPolice #Thiruvananthapuram #NavakeralaSadas #KeralaNews #RahulMamkoottathil #asianetnews #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *