ഗവർണർ വൈകീട്ട് എത്തും; പൊലീസ് വലയത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല, മലപ്പുറം എസ്.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 600 പൊലീസുകാരെയാണ് ക്യാമ്പസിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രതിഷേധിക്കാനുറച്ച് എസ്.എഫ്.ഐ
#keralagovernor #arifmuhammedkhan #calicutuniversity #sfi #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive #Malayalamnewsupdates

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML
Instagram ► https://www.instagram.com/asianetnews/
Threads ►https://www.threads.net/@asianetnews

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *